.

.

Ons Doel

Dit is wat we graag willen

Het doel

Het doel van onze stichting is het bosbehoud. Hier kunt u denken aan het beheren en creeren van rustige schuilplekken aan de bosbewoners zodat ze ongestoord kunnen leven. Aan bosbewoners kunt u denken herten, zwijnen, vogels, reptielen, wilde bijen en andere insecten. Projecten als paddentrek, leefgelegenheden zoals bijenkorven en wilgenschuilplekken, ecologisch beheer van verschillende planten waaronder bosvruchten en noten zodat er voldoende gevarieerd te eten is voor de bosbewoners.

.

.

Wie zijn wij

De NWL-Limburg :

De Natuurwacht Limburg werd opgericht om het natuurbehoud van de bossen langs de grensstreek te waarborgen.

In 1972 kreeg men steeds meer affiniteit met de natuur en de dierenwereld langs onze grensstreek, men zag toen de bedreiging van de stropers toenemen en besloten hier wat tegen te doen. Het grote voordeel was dat de NWL elektronische kennis in huis had en kreeg een toegevoegde waarde voor de bescherming van de bossen langs de grensstreek van midden en noord Limburg.

Men begon stropers te op heterdaad te betrapen en te weren d.m.v. op de 2 meter band zendapparatuur te gebruiken (er was in die tijd nog geen draadloze telefonie, ATF, GSM etc.).

Zelfgemaakte detectiesensoren welke op de 2 meterband eigen kenmerkende signalen uitzonden naar de thuisbasis van de Natuurwacht Limburg zodat ze wisten wanneer en naar welke plek ze toe moesten om de daders op heterdaad te betrappen. Dit was in die tijd een hoogstandje aan techniek, de politie wist dat als de Natuurwacht Limburg een melding doorgaf dat er een heterdaad op een bepaalde plek was en dat een aanhouding verzekerd was.

Problemen omtrent de bekostiging van de NWL-Limburg staken de kop op omdat de donaties niet meer voldoende opbrachten en er moest iets bedacht worden om inkomsten te genereren zodat de Natuurwacht Limburg kon blijven bestaan. Zo werd de dierenambulance opgericht om zo het natuurbehoud bekostigen en in stand te houden.

Scholen werden benaderd om zo kinderen te werven voor de zaterdag natuurscouting. Kinderen moesten vroegtijdig met de natuur in aanraking komen zodat er kennis aan de nieuwe de generaties kon overgedragen worden, deze nieuwe generaties moesten immers leren wat het nut van bossen en zijn habitat zijn, in de hoop dat deze kinderen in de toekomst ook aan behoud van de natuur gaan doen. Zo werden er van allerhande projecten georganiseerd om praktijkstudies voor deze kinderen te maken welke hun kennis op pijl moesten brengen.

Contact